منشور اخلاقی
تبلیغات
طراجی سایت
خبرگزاری کار ایران
کانکو
ریاست جمهوری
بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران
سایت رهبری
طراجی سایت
خبرگزاری کار ایران
کانکو
ریاست جمهوری
بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران
سایت رهبری

نشاني: خيابان انقلاب، خيابان دانشگاه، پلاك 132
صندوق پستي: 1147-13145   /    كد پستي 1314784198
روابط عمومي تلفكس: 66402440   /    تلفنخانه: 66414849 ـ 66402479
email: kar.news@yahoo.com
سازمان آگهي‌هاي خصوصي تهران:66961690
سازمان شهرستانها: 66414847
آگهي‌هاي دولتي: 66469311
چاپ كارگر: 17ـ 66817316 chapkarprint@yahoo.com
توزيع تهران ، مؤسسه فرهنگي هنري راه زندگي- آدرس: ضلع شمال شرقي ميدان آزادي شماره 110


نامتان را وارد کنید:
 
آدرس پست الکترونیک:
 
سرویس مورد نظر را انتنخاب کنید:
 
موضوع پیام:
 
پیامتان را وارد کنید:
 
 
 
طراجی سایت
طراجی سایت
طراجی سایت
طراجی سایت